CNC Lathe

CNC Strug Traub TNM 42

Code: 10

CNC Strug Traub TNM 42
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 42 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za obradu zadnje strane

CNC Strug Traub TNM 42

Code: 1000002

CNC Strug Traub TNM 42
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 42 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za

CNC Strug Index GB 65

Code: 200004

CNC Strug Index GB 65 sa 8 osa
Visokoproduktivan Cnc Strug
Obrada do Ø 65 sa Automatskom zamenom materijala
8 Alata u Revolveru + 4 Bočna suporta + 2 Alata za obradu zadnje strane

CNC Strug Star JNC 25

Code:

CNC Strug Star JNC 25
Visokoproduktivan Cnc Dugostružni automatski strug do Ø 25 sa Automatskom zamenom šipki. Ima 2 revolvera sa po 5 alata.
Pogodan za struganje dugačkih komada do 300 mm a malih prečnika.

CNC Strug Star JNC 32

Code: 200006

CNC Strug Star JNC 32
Visokoproduktivan Cnc Dugostružni automatski strug do Ø 32 sa Automatskom zamenom šipki. Ima 2 revolvera sa po 5 alata.
Pogodan za struganje dugačkih komada do 300 mm a malih prečnika.

CNC Strug Okuma LB 10

Code: 20007

CNC Strug Okuma LB 10 sa dodavačem Sameca
Strug ima Revolver sa 12 Alata i Konjić. Iz šipke radi do prečnika Ø 45 a iz Futera do 150/300 mm.

CNC Strug Okuma LR15

Code:

CNC Strug Okuma LR15 sa Dodavačem komada i sa Robotom koji ubacuje komade. Strug je pogodan za rad većih komada u većim i manjim serijama, a može da radi i iz šipke. Prolaz kroz Vreteno 65 mm. Ima 2 Revolvera 10+8 Alata, od kojih je 10 pogonjenih Alata. Ima i Konjić za duže komade. Prečnik obrade do Ø 240/450 x 600mm.

CNC Strug Traub TNS 60

Code:

CNC Strug Traub TNS 60 sa dodavačem Sameca Multisam 2000
Strug ima Revolver sa 12 Alata, 6 su pogonjeni. Iz šipke radi do prečnika Ø 60 a iz Futera do 180/490 mm.